How Many Marbles


How Many Marbles (old how many dots)Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο χρήστης προσπαθεί να ταιριάξει τους αριθμούς με τις κουκίδες που εμφανίζονται.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να μάθουν τους αριθμούς όχι μόνο να τους διαβάζουν αλλά και να μπορούν να τους αναγνωρίσουν σε πλήθος. Ενισχύεται η  αντίληψη των προμαθηματικών. Επίσης η οπτική αντίληψη και η λογική σκέψη. Λόγω της φύσης του παιχνιδιού είναι κατάλληλο για ηλικίες 3-5 καθώς οι αριθμοί είναι εύκολα αντιληπτοί από όλες τις ηλικίες

Το παιχνίδι αποτελείται από 2 οθόνες, την αρχική και την οθόνη του παιχνιδιού. Η αρχική τοποθετήθηκε ώστε σε μελλοντικές εκδόσεις να μπουν πληροφορίες έκδοσης αλλά και πλήκτρα επιλογών κ.α. Στην κύρια οθόνη του παιχνιδιού εμφανίζονται 5  αριθμοί  σε πλαίσιο και 5 εικόνες με κουκίδες που αντιστοιχούν στους αριθμούς. Ο χρήστης προσπαθεί να τοποθετήσει τους αριθμούς στη σωστή εικόνα. Σε κάθε επιτυχημένη προσπάθεια ακούγεται ένας ευχάριστος ήχος ενώ σε κάθε αποτυχημένη το αντικείμενο επιστρέφει στη θέση του. Όταν και οι πέντε αριθμοί τοποθετηθούν στη σωστή θέση τότε ο χρήστης καλείται να παίξει από την αρχή εάν θέλει. Το παιχνίδι έχει τη δυνατότητα να κρατάει το σκορ, οπότε για κάθε σωστή η λάθος απάντηση προστίθεται ένας πόντος στις σωστές ή στις λάθος απαντήσεις. Το τελικό σκορ βγαίνει με ποσοστό επί % στις σωστές.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Play Store.

Σχόλια