Εικόνες και Γράμματα

\

Εικόνες και ΓράμματαΗ εφαρμογή καλεί το χρήστη να ταιριάξει την εικόνα με ένα από τα γράμματα που παρουσιάζονται από κάτω. Σε κάθε οθόνη παρουσιάζεται μια οθόνη και 5 γράμματα από τα οποία μόνο ένα είναι το σωστό. Όταν επιλεχθεί το σωστό ο χρήστης καλείται να ξαναρχίσει το παιχνίδι.
           
Σκοπός- Ηλικίες που απευθύνεται

Σκοπός της εφαρμογής είναι τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν αντιστοίχιση εικόνας γράμματος ώστε ώστε να μάθουν σταδιακά να αναγνωρίζουν γράμματα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Κάνοντας αντιστοίχιση εικόνας-γράμμα υποβοηθιέται η προανάγνωση. Είναι άσκηση οπτικής αντίληψης και παρατηρητικότητας. Με την προσθήκη ήχου είναι δυνατό να ενισχυθεί η ακουστική αντίληψη.

Το παιχνίδι αποτελείται από 2 οθόνες, την αρχική και την οθόνη του παιχνιδιού. Η αρχική τοποθετήθηκε ώστε σε μελλοντικές εκδόσεις να μπουν πληροφορίες έκδοσης αλλά και πλήκτρα επιλογών κ.α. Στην κύρια οθόνη του παιχνιδιού εμφανίζονται 5  τυχαία γράμματα από το ελληνικό αλφάβητο και μία εικόνα. Μόνο ένα από τα γράμματα είναι το σωστό το οποίο το παιδί καλείται να τοποθετήσει κάτω από την εικόνα Σε κάθε επιτυχημένη προσπάθεια ακούγεται ένας ευχάριστος ήχος ενώ σε κάθε αποτυχημένη το αντικείμενο επιστρέφει στη θέση του. Όταν το σωστό γράμμα τοποθετηθεί πάνω στην εικόνα  το πρόγραμμα καλεί το χρήστη να παίξει από την αρχή. 

Σχόλια