Μάθε παιδί μου τα γράμματα (Only in Hellas)


Μάθε παιδί μου τα γράμματαΗ εφαρμογή στηρίζεται σε διδακτικές αρχές για την σωστή εκμάθηση των γραμμάτων. Γίνεται μέσα από τα παρακάτω στάδια. Γίνεται απλή εμφάνιση των γραμμάτων στην οθόνη και το παιδί αγγίζοντας τα γράμματα ακούει τον ήχο του γράμματος, παρουσιάζονται εικόνες μετά από το άγγιγμα του γράμματος, ζητείται από το παιδί μετά από παρουσίαση ή ακουστικό ερέθισμα να απατήσει το σωστό γράμμα.

Σκοπός της εφαρμογής είναι τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν τα γράμματα και τις λέξεις. Βοηθάει στην προανάγνωση αλλά και στην αντιστοίχιση γραμμάτων – εικόνας. Επίσης ενισχύει την οπτική αντίληψη των παιδιών, βοηθάει την μνήμη, την αντιστοίχιση, την αντίληψη σχήματος, την λογική σκέψη των παιδιών. Με την προσθήκη ήχου θα βοηθήσει την ακουστική αντίληψη των παιδιών. Η εφαρμογή είναι στα ελληνικά και προορίζεται για ηλικίες 4-5, αλλά μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας.


Η εφαρμογή αποτελείται από 2 εικόνες. Την αρχική και την εικόνα παιχνιδιού. Η αρχική εικόνα τοποθετήθηκε ώστε σε μελλοντικές εκδόσεις να προστεθούν επιλογές ως προς το επίπεδο δυσκολίας, πληροφορίες,, εναλλαγή γλώσσας κ.α. Η εικόνα του παιχνιδιού χωρίστηκε σε 2 τμήματα. Στο πάνω εμφανίζεται η εικόνα και η λέξη που αντιστοιχεί κάθε φορά και στην κάτω εμφανίζονται, υπό μορφή πληκτρολογίου γραφομηχανής όλα τα γράμματα. Κάθε φορά που επιλέγεται ένα γράμμα από κάτω εμφανίζεται εικόνα και λέξη στο επάνω μέρος. Η εφαρμογή λειτουργεί με 24 λέξεις, μία για κάθε γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Προσωρινά δεν ήταν εφικτό να υπάρχουν ηχητικά εφέ κάτι που είναι προγραμματισμένο να γίνει σε μελλοντική έκδοση της εφαρμογής. Επίσης σε μελλοντική έκδοση θα είναι δυνατό να παρουσιάζονται περισσότερες από μία εικόνες ανά γράμμα με τυχαία εμφάνιση. 


Προς το παρόν δε διαθέτει ήχο αλλά σύντομα θα προστεθεί ήχος που θα παίζει με κάθε επιλογή του παιδιού. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Play Store. Είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα.


Σχόλια